• Zwroty i reklamacje

ZWROT ZAMÓWIENIA  odstąpienie od umowy

 •  Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i sklepu podlegają zwrotowi.

 • Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

CostNet-SHOP Anna Frąckowiak, Boguszyn 34, 64-117 Krzycko Małe

Do zwracanego towaru należy dołączyć Paragon Zakupu oraz Formularz Zwrotu Towaru. • Klient zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty wysyłki i zwrotu rzeczy do sklepu (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).

 • Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi na wskazany przez niego nr rachunku bankowego w ciagu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.

 • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki.

 • Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów wypranych, używanych, wyprasowanych, noszących ślady użytkowania. Jeżeli klient ma uwagi co do otrzymanego towaru powinien go zwrócić w stanie nowym, nienaruszanym przed jakimkolwiek użytkowaniem. W innym wypadku zwrot nie zostanie przyjęty, a klient zostanie dodatkowo obciążony kosztami wysyłki zwrotnej. 

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Zwrotom nie podlegają: 

  • Produkty przecenione i zrabatowane

  • Produkty sezonowe: kolekcje świąteczne, okazjonalne

  • Produkty które zostały wyprane

 • Przesyłkę ze zwracanym produktem należy przesłać na swój koszt, sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

 

REKLAMACJA

 • CostNet-SHOP dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 • Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później,  jeśli nie zawiadomił CostNet-SHOP niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 • W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie i odesłanie formularza reklamacyjnego.

 • Roszczenia wynikające z gwarancji, zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

Adres do zwrotów

CostNet-SHOP Anna Frąckowiak, Boguszyn 34, 64-117 Krzycko Małe

 • W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji CostNet-SHOP wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę.

 • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

 • W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

 • Sklep nie przyjmuje reklamacji towarów wypranych, używanych, wyprasowanych, noszących ślady użytkowania. Jeżeli klient ma uwagi co do otrzymanego towaru powinien go zwrócić w stanie nowym, nienaruszanym przed jakimkolwiek użytkowaniem. W innym wypadku zwrot nie zostanie przyjęty, a klient zostanie dodatkowo obciążony kosztami wysyłki zwrotnej.

 • Przesyłkę z reklamowanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma CostNet-SHOP nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

 • Sklep zamknięty

Sklep w przebudowie