• Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie Internetowym wwww.costnet-shop.pl

 

PRZEDSIĘBIORCA

 • Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.costnet-shop.pl jest CostNet-SHOP Anna Frąckowiak, Boguszyn 34, 64-117 Krzycko Małe Nip firmy 6972108490.

 • Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod pod adresem poczty elektronicznej biuro@costnet-shop.pl bądź poprzez formularz kontaktowy, po uprzednim zalogowaniu w panelu klienta, na witrynie sklepu.

 

ZAMAWIANIE TOWARÓW

 • Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.costnet-shop.pl lub telefonicznie 782-127-486

 • Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie.

 • Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

 • Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy określając w szczególności wielkość, kolor, ilość (w sztukach) zamówionego towaru, a w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.

 

JAK KUPOWAĆ – szczegółowa instrukcja

 • Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonkę “DODAJ DO KOSZYKA“.

 • Produkt zostaje przeniesiony do koszyka.

 • Jeżeli Klient chce kontynuować zakupy, może dodawać kolejne produkty do koszyka.

 • Jeżeli Klient chce zakończyć procedurę zakupów, należy kliknąć ikonę “KOSZYK?

 • Po wejściu na stronę koszyka, należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.

 • Na podany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłany e-mail potwierdzający odebranie zamówienia Klienta. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia oraz dane konta do realizacji przelewu za zamówione produkty.

 

CENY

 • Ceny na stronie podawane są w złotych polskich.

 • Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

 • Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki w wysokości 15zł lub 20zł jeśli to pobranie .

 • Nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny po złożeniu zamówienia.

 

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW


 • W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Może też wybrać inny produkt alternatywny.

 

REALIZACJA NIEPEŁNEGO ZAMÓWIENIA

 • W przypadku braku danego towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia i dostępnych opcjach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta).

 • Jeśli Klient nie chce, by zamówienie cząstkowe było realizowane, zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności, kwoty uiszczone zostaną zwrócone.

 

SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 • Dostawy towaru realizowane są jedynie terenie Polski.

 • Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1-7 dni roboczych od jego złożenia i zaksięgowania wpłaty na koncie.

 • Z przyczyn losowych lub okresu przed świętami czas oczekiwania może się wydłuzyć. Towar wysłany zostanie do Klienta w ciągu maksymalnie 14dni roboczych od przekazania zamówienia do realizacji.

 

 • Przesyłki wysyłane są kurierem – przewidywany czas dostawy to 1- 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

   

 • CostNet-SHOP ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.

 

FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE

 • Płatności za zamówienie należy dokonać na wskazany w wiadomości mailowej nr konta poprzez realizację przelewu bankowego.

 

UMOWA

 • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu costnet-shop.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako “Kodeks cywilny”).

 

WYKONANIE UMOWY ? TERMIN

 • CostNet-SHOP zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 14 dni roboczych od złożenia zamówienia i zaksięgowania wpłaty na koncie lub, w przypadku braku towaru, do poinformowania Klienta o braku towaru w takim terminie.

 • Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych.

 • W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy przekazać odpowiednią informację do sklepu, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.

 

KOSZT DOSTAWY

 Dostawy realizujemy jedynie na Polski.

 • Koszt dostawy wynosi 15 zł (wpłata na konto bankowe) na terenie Polski

 • Koszt dostawy wynosi 20zł (pobranie - płatne u kuriera) na terenie Polski 

ZWROT ZAMÓWIENIA  odstąpienie od umowy

 •  Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i sklepu podlegają zwrotowi.

 • Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres:

CostNet-SHOP Anna Frąckowiak, Boguszyn 34, 64-117 Krzycko Małe

Do zwracanego towaru należy dołączyć Paragon Zakupu oraz Formularz Zwrotu Towaru. • Klient zobligowany jest pokryć bezpośrednie koszty wysyłki i zwrotu rzeczy do sklepu (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).

 • Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi na wskazany przez niego nr rachunku bankowego w ciagu 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.

 • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne metki.

 • Sklep nie przyjmuje zwrotów towarów wypranych, używanych, wyprasowanych, noszących ślady użytkowania. Jeżeli klient ma uwagi co do otrzymanego towaru powinien go zwrócić w stanie nowym, nienaruszanym przed jakimkolwiek użytkowaniem. W innym wypadku zwrot nie zostanie przyjęty, a klient zostanie dodatkowo obciążony kosztami wysyłki zwrotnej. 

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Zwrotom nie podlegają: 

  • Produkty przecenione i zrabatowane

  • Produkty sezonowe: kolekcje świąteczne, okazjonalne

  • Produkty które zostały wyprane

 • Przesyłkę ze zwracanym produktem należy przesłać na swój koszt, sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

 

REKLAMACJA

 • CostNet-SHOP dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 • Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później,  jeśli nie zawiadomił CostNet-SHOP niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 • W przypadku wady towaru, Klient zgłaszający żądanie powinien wskazać swe roszczenia przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego. Klient może zgłosić reklamację na przykład poprzez wypełnienie i odesłanie formularza reklamacyjnego.

 • Roszczenia wynikające z gwarancji, zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres:

Adres do zwrotów

CostNet-SHOP Anna Frąckowiak, Boguszyn 34, 64-117 Krzycko Małe

 • W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedawca niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.

 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji CostNet-SHOP wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę.

 • W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.

 • W sytuacji negatywnego rozpatrzenia reklamacji, jak również w przypadku dochodzenia przez Klienta roszczeń, Klient może rozwiązać spór bez udziału sądu powszechnego, korzystając z mediacji lub sądownictwa polubownego. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedni wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

 • Sklep nie przyjmuje reklamacji towarów wypranych, używanych, wyprasowanych, noszących ślady użytkowania. Jeżeli klient ma uwagi co do otrzymanego towaru powinien go zwrócić w stanie nowym, nienaruszanym przed jakimkolwiek użytkowaniem. W innym wypadku zwrot nie zostanie przyjęty, a klient zostanie dodatkowo obciążony kosztami wysyłki zwrotnej.

 • Przesyłkę z reklamowanym produktem należy przesłać na swój koszt, firma CostNet-SHOP nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Do każdego zakupionego towaru dołączona jest paragon zakupu.

 

DANE OSOBOWE – Bezpieczeństwo i ochrona

 • Administratorem danych osobowych Klienta sklepu internetowego costnet-shop.pl jest CostNet-SHOP Anna Frąckowiak, Boguszyn 34, 64-117 Krzycko Małe

 • Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez CostNet-SHOP wyłącznie dla celów wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.

 • Bez odrębnej zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania.

 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe wykonanie umowy oraz realizacja złożonego zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu) oraz wysyłki produktów.

 • Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.

 

PLIKI COOKIES

 • Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Polityce cookies umieszczonej w serwisie www.costnet-shop.pl